Despre noi

    Șefii de exploatații agricole reprezintă o categorie importanta în viața economico- socială a comunei, ei fiind lideri formali cu disponibilitatea de a contribui material sau cu utilaje la realizarea investițiilor. Dat fiind interesul pentru construirea unei structuri asociative care să le permită organizarea în comun a unor activitați din procesul de productie, precum si accesarea mai rapida a unor programe de finanțare s-au implicat in implementarea unui  program finantat de Banca Mondială și Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, implementat de A.S.E. Bucuresti, finalizat prin constituirea în februarie 2005, a unei structuri asociative pilot de tip O.N.G., numită CONSORȚIUL DE EXTENSIE SI DEZVOLTARE RURALĂ.   

Parteneri în acest proiect au fost: 

  • WRITTLE COLLEGE, reprezentat prin dr. Jamie Macaskill;
  • A.S.E. Bucuresti, reprezentată de prof. univ. dr. Gabriel Popescu.

Cînd a fost constituită, asociația număra 33 de membri din mai multe localitati al judetul Călărași. Astăzi, numărul membrilor a crescut ajungându-se la un numar de 92 de membri care dețin suprafețe între 100 si 3000 de ha, suprafață totală exploatată fiind de aproximativ 40 000 ha.

Scopul asociației constă în:

  • promovarea si intreținerea colaborării în planul promovării agriculturii cu instituțiile de specialitate din teritoriu precum și cu societatea civilă în vederea aplicării corecte a legislației din domeniul comunităților locale;
  • identificarea de piețe de desfacere atât în țară cât și în străinătate pentru produsele agricole, organizarea de seminarii, mese rotunde cu procesatorii, furnizorii de input-uri;
  • eficientizarea relațiilor fermierilor cu instituțiile de stat și private;
  • organizarea de cursuri, colocvii dezbateri, în vederea identificării si rezolvării problemelor fermierilor, promovarea apărării drepturilor profesionale ale fermierilor;
  • acordarea de consultanță;
  • organizarea de excursii, schimburi de experiență etc.